Általános felelősségbiztosítás

 

Egy vállalkozás tevékenysége során pusztán a működésével akaratlanul is okozhat másoknak károkat. Az így felmerülő kártérítési költségek váratlan és komoly anyagi terhet jelenthetnek. Az általános felelősségbiztosítás védelmet nyújt a véletlenül elkövetett károkozás anyagi következményei ellen.
Gazdálkodó szervezeteknek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi személyeknek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.).

A biztosítottal szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, illetőleg a biztosítottal szerződéses kapcsolatban állóknak szerződésen kívül okozott károkra. Kiterjeszthető az egész világon okozott és bekövetkezett károkra és az alvállalkozók által okozott károkra.

 

Kiegészítésként köthető hozzá

  • Bérlői felelősségbiztosítás a bérleti szerződés megszegésével a bérbeadónak okozott károk fedezetére

  • Bérbeadói felelősségbiztosítás a bérleti szerződés megszegésével a bérlőnek okozott károk fedezetére